TIIKONS OÜ

Soome tööandja ei maksa palka?

Töösuhe lõpetati õigusliku aluseta?

Vajalikke dokumente ei edastata?

Hüvitisi ei tasuta õiglases ulatuse või ei tasuta neid üldse?

Tiikons OÜ on ettevõte, mis on loodud õigusabi osutamiseks eelkõige Soome tööõiguse valdkonnas.

Märkimisväärne osa Soomes registreeritud tööandjatest ei maksa töölisele seaduses          ettenähtud tunnitasu, maksmata jäetakse mitmesugused hüvitised ja töölepinguid              lõpetatakse seadust järgimata, töölisi saadetakse sundpuhkusele või talle ei pakuta enam lepingujärgset tööd.

Kui töölisel puuduvad vajalikud teadmised oma õiguste eest seismiseks ja tema soome keele oskus ei võimalda iseseisvalt probleemi lahendada, on võimalik abi saamiseks        pöörduda Tiikons OÜ poole.

Tiikons OÜ-l on Soome tööõiguse valdkonnas kogemusi 2012. aastast alates.

Tiikons OÜ teenusteks on:

  1. töölepingu üle vaatamine
  2. palgalehtede üle vaatamine
  3. töötasude väljaarvutamine
  4. vastaspoolega suhtlemine
  5. nõudekirjade koostamine
  6. kokkulepete vormistamine

Koostöös Soomes tegutseva advokaadibürooga esindame klienti ka kohtus.

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust aadressil tiikons@gmail.com või

helistage telefonile 53 450157