Töötasude arvestamine

Kui ilmneb, et tööandja ei ole töölisele töö eest tasunud nii, nagu seadus ette näeb, siis arvutame töölisele tema õiglase tasu ise välja. Töötasu arvestamisel võtame arvesse kõiki seaduse poolt kehtestatud tingimusi: tunnipalk, ületunnitöö, pühapäevatöö, puhkeajal töötamine, õhtul töötamine jne.