KORTERIÜHISTU

Korteriühistute haldamine:

Üldkoosolekute kokkukutsumine ja läbiviimine (vähemalt kord aastas, vajadusel rohkem)

Objekti ülevaatamine ja hinnangu andmine

Majanduskava koostamine

Remonttööde puhul vajalike instantsidega suhtlemine (töövõtja, pank, kindlustus jne)

Pangalaenu taotlemine, lepingute sõlmimine

Majaelanikega suhtlemine ja avaldustele vastamine

Kulunäitude esitamine

Ühistule vajalike vahendite organiseerimine

Võlgnikega suhtlemine ja maksunõuete koostamine

Kohtumenetluse korral vajalike avalduste koostamine (maksekäsu kiirmenetlus)

Kommunaalarvete koostamine ja arvete edastamine

Igakuine tulemiaruanne, bilanss, käibeandmik, võlgnike aruanne

Majandusaasta aruande koostamine – sisaldab hinnas!

Korteriühistute asjaajamise kogemus aastast 2008! 

Korteriühistu juht, tase 4 – kutsetunnistus nr 192020

Küsi pakkumist e-maililt: virge.tiik@gmail.com