Sundpuhkus/lomautus

Sundpuhkuse all peetakse silmas töö tegemise ja palga maksmise ajutist katkemist, kus töösuhe jääb endiselt jõusse. Sundpuhkusele on võimalik töölist saata vaid juhul, kui tööandjal on tööde maht reaalselt vähenenud. Tähtajalise töölepinguga töölist saab sundpuhkusele saata vaid siis, kui ta teeb tööd tähtajatu töölepinguga töölise asendajana.

Kui tööde maht on ajutiselt vähenenud, saab saata töölist sundpuhkusele kuni 90 päevaks. Kui tööde maht on püsivalt vähenenud, siis sundpuhkusele saatmisel mingeid piiranguid ei ole.

Tööandaja peab sundpuhkusest töölisele ette teatama 14 päeva. Sundpuhkuse ajal on töölisel õigus öelda tööleping üles ilma etteteatamisajata.

Kui sundpuhkus on kestnud üle 200 päeva ja tööline töölepingu sundpuhkuse tõttu lõpetab, on tal õigus tööandjalt hüvitist saada. Hüvitise suurus oleneb töötatud aja kestusest.

Sundpuhkuse ajal on töölisel õigus võtta vastu teisi töid ilma esimese tööandja juures töösuhet lõpetamata. Kui tööline võtab vastu uue töökoha, oleks mõistlik uut tööandjat informeerida, et ta on vanas töökohas sundpuhkusel.