Ületunnitöö

Ületunnitöö on töö, mida tehakse peale seda, kui seaduses ettenähtud maksimumtööaeg on täitunud. Päevane tööaeg on kaheksa tundi, nädalane tööaeg 40 tundi.

Ületunnitöö eeldab alati tööandja nõusolekut. Kui tööandja teab, et ületunde tehakse, aga seda ei keela, siis loetakse seda tööandja vaikivaks nõusolekuks.

Ühel päeval tehtud ületundide eest makstakse kahe esimese tunni eest hüvitist 50% tunnipalgast, ülejäänud tundide eest 100%.

Nädala töötundide eest makstakse kaheksa esimese tunni eest hüvitist 50% tunnipalgast, ülejäänud tundide eest 100%.

Aastas võib ületunde teha 250 tundi (erandkorras 330), aga nelja kuu arvestuses ei tohi neid olla rohkem kui 138 tundi.

Kuude lugemine ei katke aasta vahetumisega.