Protsendipõhine hind

Üldjuhul teeme kliendiga koostööd tulemustasu eest.

Kui läbirääkimised tööandjaga või kohtuvaidlus on lõppenud edukalt ja kliendile makstakse töötasu välja, siis toimub õigusabi eest tasumine nii, et osa kliendi kasuks väljamõistetud rahast tuleb kliendil  tasuda Tiikons OÜ pangakontole.

Kokkulepitud summaks on üldjuhul 20%.

Klient tasub Tiikons OÜ-le teenuse eest hiljem esitatud arve alusel.

Kui läbirääkimised tööandjaga soovitud tulemust ei anna ja kliendil ei õnnestu oma raha kätte saada, siis klient meile tehtud töö eest tasuma ei pea. Sel juhul on koostöö kliendile tasuta.

Kui klient ei soovi teha koostööd protsendipõhise hinnaga, on võimalik tellida teenust ka üksikteenuste hinnakirja alusel.

Sellisel juhul tasub klient teenuse eest vahetult pärast töö tegemist.