Protsendipõhine hind

Üldjuhul teeme kliendiga koostööd tulemustasu alusel. Erisuseks on alustustasu              maksmine 80,00 eurot, mis tuleb tasuda peale käsunduslepingu sõlmimist.

Kui läbirääkimised tööandjaga või kohtuvaidlus on lõppenud tulemuslikult ja kliendile makstakse rahaline tasu välja, siis on kliendil kohustus tasuda Tiikons OÜ-le tulemustasu.

Kokkulepitud tulemustasu on üldjuhul 20% (sellest erinev summa lepitakse eelnevalt kokku) kliendile tasutavast summast/summadest.

Klient tasub Tiikons OÜ-le teenuse eest talle esitatud arve alusel.

Kui läbirääkimised vastaspoolega tulemust ei anna, siis ei ole kliendil kohustust ka Tiikons OÜ-le tulemustasu maksta ja kliendi ainukeseks kuluks jääb alustustasuna makstud 80,00 eurot.

Kui klient ei soovi teha koostööd protsendipõhise hinnaga, on võimalik tellida teenust        üksikteenuste hinnakirja alusel.

Sellisel juhul tasub klient teenuse eest ettemaksuna.