Üksikteenuste hinnakiri

Materjalidega tutvumine ja analüüsimine – TASUTA

Töölepingu üle vaatamine, hinnangu andmine – TASUTA

Suuline konsultatsioon, millele järgneb koostöö – TASUTA

Nõudekirjade, selgituste koostamine – 60 €/leht

Töötasude välja arvutamine ilma koostöö jätkumiseta –  80 €/h

Lihtsamate avalduste koostamine –  45 €/avaldus (Kelale, Verole jne)

Soome tuludeklaratsioonide (veroilmoitus) täiendamine – 50 €/deklaratsioon