Üksikteenuste hinnakiri

Materjalidega tutvumine ja analüüsimine (kuni 5 lehte) – 50 €

Töölepingu üle vaatamine, hinnangu andmine – 40 €

Nõudekirjade, selgituste koostamine – 60 €/leht

Töötasude välja arvutamine ilma koostöö jätkumiseta –  80 €/h

Lihtsamate avalduste koostamine –  60 €/avaldus (Kela, Vero jne)

Soome tuludeklaratsioonide (veroilmoitus) täiendamine – 80 € (elektrooniline);                   120 € (paberkujul)