Töölepingu peatamine/purkaminen

Töölepingu saab päeva pealt peatada ainult väga mõjuval põhjusel ja sel juhul peatub tööleping koheselt.

Töölise poolt on mõjuvad põhjused töölepingu lõpetamiseks:

  • tööandja ei maksa seaduses ettenähtud palka
  • tööandja on sõlminud töölisega teadlikult töölepingu, mis ei ole vastavuses seadusega
  • tööandja ei taga töökohas turvalisust (ka turvavarustuse tagamine)
  • tööandja ei taga töölisele lepingus ettenähtud tööd jne

Töölisel on  töölepingu lõpetamise korral õigus nõuda tööandjalt hüvitist.

Tööandja poolt on mõjuvad põhjused töölepingu lõpetamiseks:

  • tööline tuleb tööle alkoholijoobes
  • tööline paneb tööandjale tahtlikult kirja rohkem töötunde, kui on tegelikult tööd teinud
  • tööline puudub töölt seitse päeva järjest ja ei teata tööandjale puudumise põhjust
  • tööline ohustab oma käitumisega töökohta või teisi töölisi

Kui töölise tööleping lõpetatakse päeva pealt, ei pea tööandja teda eelnevalt hoiatama.