Puhkus

Puhkuse kogunemise aasta kestab 1. aprillist kuni 31. märtsini.

Kui tööline on olnud tööl alla aasta, siis on tal õigus saada iga töötatud kuu kohta kaks puhkusepäeva. Kui tööline on olnud tööl üle aasta, siis on iga kuu eest ette nähtud 2,5 puhkusepäeva.

Et tekiks õigus puhkusele, peab tööline töötama ühes kuus kas 14 päeva (olenemata päevasest tundide arvust) või 35 tundi. 14 päeva kehtib nende töötegijate puhul, kes teevad lepingu kohaselt tööd vähemalt 14 päeva. 35 tundi kehtib neile, kes teevad mõnes kuus vähem tööpäevi kui 14, aga see-eest on töötunde vähemalt 35.

Suvepuhkust peetakse 2. maist kuni 30. septembrini, talvepuhkust  võib pidada 1. oktoobrist  kuni 30. aprillini. Kui tööline soovib, siis võib ta kogu suvepuhkuse ka talvehooajal välja võtta.

Suvepuhkus kestab 24 päeva, talvepuhkus kuus päeva.

Puhkusepäevade hulka ei kuulu pühapäevad, kiriklikud pühad, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- ja juhannusaatto ja pääsiäislauantai.

Puhkust võib välja võtta osade kaupa, aga vähemalt kord aastas peab töölisel olema üks 12-päevane puhkus.

Puhkuseraha tuleb maksta töölisele välja enne puhkust. Kui puhkus kestab vähem kui seitse päeva (näiteks talvepuhkuse kuus päeva), siis võib puhkuseraha maksta koos järgmise palgaga.

Kui tööline ja tööandja ei suuda jõuda kokkuleppele, millal tööline puhkusel on, siis määrab tööandja puhkuse aja ise. Puhkuse aeg tuleb töölisel ette teatada kuu enne puhkuse algust, tööandja poolt määratud puhkuse aja korral kaks nädalat enne puhkuse algust. Kui puhkus on kinnitatud, ei ole tööandjal enam õigust seda muuta. Kui ta seda siiski teeb ja tööline tuleb plaanitud puhkuse asemel tööle, peab tööandja hüvitama kõik töölise kulud, mis olid puhkusega seotud (lennupiletid, ette makstud ööbimine, pereliikmete piletid jne).

Töölisel on õigus puhkust järgmisteks aastateks säästa. Töölise enda soovil ja ilma tööandja nõusolekuta võib säästa kuus päeva – tööandja ei saa ilma mõjuva põhjuseta seda keelata. Tööline võib säästa ka kaksteist päeva puhkust, aga see eeldab kokkulepet tööandjaga. Säästetud puhkuse võib tööline välja võtta järgnevatel aastatel – ei ole sätestatud kindlat piiri, millal täpselt. Kui tööline otsustab oma säästetud puhkuse välja võtta, peab ta valitud aja  neli kuud ette teatama – tööandja ei saa sel juhul välja valitud ajast keelduda.