Kuidas kõik alguse sai?

Tiikons OÜ on üksikisikust ettevõtja, kus juhtumitega tegelev isik sai 2011 aastal oma        lähedase näol ise tunda, mida tähendab, kui Soome ettevõte ei maksa teenitud töötasu välja.

Ta ei teadnud, kuhu pöörduda ja mida ette võtta, et teenitud tasu ettevõttelt välja nõuda. Puudus vajalik soome keele oskus.

Poole aastaga õppis ta ära vajalikul tasemel soome keele, tegi selgeks teemat puudutavad õigusaktid, koostas iseseisvalt hagi ja viis asja kohtusse, esindades oma lähedast kohtus ise.

Juba eelistungiga sai juhtum lõpplahenduse ja 2012. veebruaris oli tööandjal kohustus maksta märksa suurem summa, kui ta oli töölisele maksmata jätnud.

Tänu positiivsele lõpplahendusele pöördusid tema poole sõbrad, kes seisid silmitsi            samasuguse probleemiga. Lõpplahendused olid jällegi positiivsed.

Sõna hakkas levima sõbralt sõbrale, tuttavalt tuttavale, abisaajalt abisaajale.

Lumepall läks veerema ja veereb tänase päevani.

Kuna abivajajaid on palju, tuli otsus luua ettevõte, et abi jõuaks võimalikult paljudeni.

Olles tööseadustega tegelenud nüüdseks kümme aastat, võib tõdeda, et tänu                      olemasolevatele teadmistele on võimalik juhtumitele positiivsed lõpplahendused saada – kas vahetult tööandjaga suheldes või läbi palkkaturva/kohtu.

Kohtus esindamise juhtudel teeme koostööd Soome advokaadibürooga, sest Tiikons OÜ esindajal puudub praegusel juhul juriidiline kõrgharidus (juriidiline haridus on hetkel omandamisel).

Tegemist on ettevõttega, kus õpitakse kogemustest – nii enda, kui ka teiste. Kõige parem kogemus ongi töö ise, mis annab iga korraga juurde uusi teadmisi.