Pühapäevatöö

Kui töölise töölepingus ei ole kirjas, et ta teeb tööd ka pühapäeviti, siis ei saa tööandja töölist pühapäeval tööd tegema sundida. Sel juhul on töölise enda otsus, kas ta teeb pühapäeval tööd või mitte.

Kui tööline teeb pühapäeval tööd, siis makstakse iga töötatud tunni eest lisaks tavapalgale 100% suurune  hüvitis. Kui töölise pühapäevatöö on samas ka ületunnitöö,  siis makstakse lisaks tavapalgale ja pühapäevahüvitisele  ka 100% suurune ületunnitöö hüvitis. Kui töölise pühapäevatöö on lisaks veel puhkeaja arvelt tehtud töö, siis makstakse lisaks tavapalgale, pühapäeva- ja ületunnitöö hüvitisele ka puhkeajal töötamise eest 100% suurune hüvitis. Pühapäevatöö eest on seega võimalik teenida kuni neljakordset palka.

Kui ületunnitööd on võimalik  vaba aja vastu vahetada, siis pühapäevatööd vaba aja vastu vahetada ei ole võimalik ja see tuleb tingimusteta välja maksta.