Töölepingu lõpetamine/irtisanominen

Töölepingut on võimalik lõpetada, kui tööandjal on tööd oluliselt vähenenud või kui tööline on enda käitumisega/oma süü tõttu andnud põhjuse töölepingu lõpetamiseks.

Töö on oluliselt vähenenud

Töö peab olema vähenenud oluliselt ja püsivalt. Kui tööandja majanduslik olukord halveneb, ei anna see kohe alust  töölepingu lõpetamiseks. Firma majanduslikud raskused peavad olema pikemaajalised ja kui on näha, et olukord ei parane, siis on alus ka töölepingu lõpetamiseks.

Kui tööandja on töölisele teatanud, et etteteatamise tähtaja möödudes tema tööleping lõppeb, aga firma olukord vahepeal paraneb, siis tuleb töölepingu lõpetamine tühistada.

Kuidas  tööandja valib töölised, kellega ta töölepingu lõpetab, ei ole seaduses sätestatud. Kindel on see, et tööliste valimine ei või olla diskrimineeriv.

Töölise süü/ebaõige käitumine

Kui tööandja kavatseb  töölepingu töölise enda süü tõttu lõpetada (näiteks ei pea tööline kinni tööaegadest, eirab tööeeskirju jne), siis enne seda, kui tööleping lõpetatakse, peab tööandja andma töölisele võimaluse oma käitumist muuta.

Töölepingu lõpetamine töölise süü tõttu eeldab seda, et tööline on saanud oma ebakorrektse käitumise eest hoiatuse – see võib olla nii suuline kui ka kirjalik. Hilisemate kohtuvaidluste korral võetakse arvesse kirjalikke hoiatusi – suuliste hoiatuste puhul on raske tõendada, et need töölisele reaalselt ka anti.

Hoiatus peab olema tõene ja põhinema sellel, et tööline on tõesti ebakorrektselt käitunud.

Kui tööline jätkab vaatamata hoiatustele ebakorrektset käitumist, siis peab tööandja töölist hoiatama, et kui ta oma käitumist ei muuda, võib olukord lõppeda töölepingu lõpetamisega. Tööline peab reaalselt aru saama, et kui ta oma käitumist ei muuda, siis töösuhe lõppeb.

Töölepingu l6petamisel peab tööandja järgima etteteatamise tähtaegasid, mis oleneb töösuhte pikkusest: