Kellele ja milleks?

Tihtipeale jäävad klientide huvid kaitsmata keerulise majandusliku olukorra tõttu, sest kliendil ei ole võimalik pöörduda büroo poole, kes pakub õigusabi tunnihinnapõhiselt.

Tiikons OÜ kuulab kliendi ära tasuta. Nähes probleemi lahendamisel positiivset                perspektiivi, sõlmitakse kliendiga  käsundusleping. Peale lepingu sõlmimist esitatakse kliendile arve probleemi lahendamise alustamise osas, summas 80,00 eurot. Lõpliku tasu maksmine toimub protsendipõhiselt, mis on 20% väljamõistetud summas ja arve                  esitatakse alles siis, kui kliendi probleem on tulemuslikult lahendatud.

Juhul, kui probleemi ei õnnestu positiivselt lahendada, jääb kliendi ainukeseks kuluks alustustasuna makstud 80,00 eurot ning kogu muu asjaajamine oli kliendile sel juhul tasuta.