Kellele ja milleks?

Tiikons OÜ on eelkõige tööliste jaoks, kelle majanduslik olukord ei võimalda pöörduda juristi poole – meie kuulame kliendi ära ilma tasu võtmata, ka esmane juhendamine on tasuta.

Peamised põhjused, miks tööliste huvid jäävad kohtus kaitsmata, on suured rahalised kulud ning vähene informeeritus – tööline ei tea, kuhu oma murega pöörduda. Töötades võõras riigis, mille keelt ei oska, on probleem seda suurem.

Paljud juristid pakuvad õigusabi teenust, aga soome keele mitte valdamise tõttu jääb reaalne abi siiski saamata. Vaatamata sellele, et lahenduseni ei jõuta, esitatakse kliendile teenuse osutamise eest kopsakas arve.

Tiikons OÜ esitab kliendile arve vaid juhul, kui olukord on lahenenud positiivselt.