Töö Soome iseseisvuspäeval

6. detsember on Soome iseseisvuspäev ehk töölise palgaline vaba päev.

Palgalise vaba päeva eelduseks on see,  et tööline on enne iseseisvuspäeva firmas tööl olnud vähemalt kuus päeva ja iseseisvumispäev oleks muidu olnud töölise tööpäev.

Kui tööline on iseseisvumispäeval tööl, siis maksatakse talle palka samadel alustel nagu pühapäevatöö eest (kahekordset tasu) ja nii mitme tunni eest, kui tööd tehakse. Kui tööline teeb samas ka ületunnitööd, siis makstakse lisaks veel ületunnitöö tasu. Kui iseseisvumispäev on juhtumisi ka pühapäev, siis ka pühapäevatasu.