Töölepingute kontrollimine

Töölepingute üle vaatamine ja kliendile esmase soovituse andmine on Tiikons OÜ poolt tasuta.

Kliendil on õigus teada saada, kas tööandja on temaga sõlminud sellise töölepingu, mis on vastavuses seadusega ja kas ta saab oma töö eest seadusejärgset palka.

Kõige suuremad rikkumised, mida tööandjad lepinguid sõlmides teevad, on seotud            töölepingu kestvuse, katseaja pikkuse ja töö eest makstava palga suurusega. Tihtipeale ei tea ka tööandjad ise, kuidas ja mil viisil on õige töölepinguid koostada. Eriti puudutab see Soomes tegutsevaid firmasid, mille omanikeks ja eestvedajateks on eestlased.