Töölepingute kontrollimine

Töölepingute üle vaatamine ja töölisele soovituste andmine on Tiikons OÜ poolt tasuta.

Töölisel on õigus teada saada, kas tööandja on temaga sõlminud töölepingu, mis on vastavuses seadusega ja kas ta saab oma töö eest seadusejärgset palka.

Kõige suuremad rikkumised, mida tööandjad lepinguid sõlmides teevad, on seotud töölepingu kestvuse, katseaja pikkuse ja töö eest makstava palga suurusega. Tihtipeale ei tea ka tööandjad ise, kuidas ja mil viisil on õige töölepinguid koostada. Eriti puudutab see Soome firmasid, mille omanikeks ja eestvedajateks on eestlased.