Vastaspoolega suhtlemine ja kokkulepete sõlmimine

Kui klient pöördub meie poole murega, et tööandja ei ole maksnud seaduses ette nähtud tasusid, siis võtame esimese asjana ühendust tööandjaga. Teavitame teda, millises osas on toimunud rikkumised ja kui suur on võlgnevus töölise ees.

Suhtluse eesmärgiks on anda tööandjale võimalus eksimus vabatahtlikult korrigeerida. Kui tööandja on oma veast aru saanud ja soovib seda parandada, siis sõlmime tööandjaga kirjaliku kokkuleppe. Selle allkirjastamise ja täitmisega lõppevad kõik vaidlused, mis tööandja ja töölise vahel on.