Vastaspoolega suhtlemine ja kokkulepete sõlmimine

Kui klient pöördub meie poole murega, et tööandja ei ole maksnud seaduses ette nähtud tasusid, siis võtame esimese asjana ühendust tööandjaga. Teavitame teda, millises osas on toimunud rikkumised ja kui suur on võlgnevus töölise ees.

Suhtluse eesmärgiks on anda tööandjale võimalus eksimus vabatahtlikult parandada. Kui tööandja on oma eksimustest aru saanud ja soovib neid lahendada, siis sõlmitakse          tööandjaga kirjaliku kokkuleppe. Kokkuleppe allkirjastamise ja täitmisega lõppevad kõik vaidlused, mis tööandja ja töölise vahel on.