Palgaleht ja palgapäev

Igal palgapäeval on tööandjal kohustus anda töölisele palgaleht, kus on selgelt kirjas, mille alusel ja kui palju tööline palka saanud on. Palgalehel on kirjas ka seaduse poolt ette nähtud mahaarvamised: tulu-, pensioni- ja töötukindlustusmaksu summa. Väga paljud tööandjad töölistele palgalehti ei anna. Kui tööandja palgalehte ei anna, on alust arvata, et tööandja ei maksa palka seaduses ette nähtud korras.

Kui töölepingus on palgapäevana kirjas konkreetne kuupäev, siis tööandja kohustuseks on tagada, et kokkulepitud päeval palk ka kontol oleks. Kui töölisel on näiteks Eesti pangakonto, siis peab tööandja tagama, et palk oleks kontol õigel päeval, mitte kahe-kolme päeva pärast.

Kui firma järjepidevalt lepingut rikub (maksab palka viivitusega), siis võib tööline lepingu päeva pealt üles öelda. Kohtu arvates on palga korduv hilinemine mõjuvaks põhjuseks.