Ootamisaja palk

Kui tööandja ei ole töölisele töösuhte lõppemisel kõiki tema teenitud tulusid välja maksnud, siis on tööandjal kohustus maksta töölisele ootamisaja palka.

Maksimumsumma, mis ootamisaja palgana välja makstakse, on töölise kuue päeva palk. Tihti on nii, et ootamisaja palk on suurem, kui maksmata jäänud summa ise. See aga ei takista ootamisaja palka maksmast.