Katseaeg

Katseaeg on alati töösuhte alguses. Katseaeg on mõeldud selleks, et selgitada välja, kas töö sobib töölisele või tööline sobib tööle. Katseajal võib töölepingu üles öelda päeva pealt – ette teatamise aega ei ole.

Katseaja maksimaalne pikkus on neli kuud. Kui tööandja saadab töölise koolitusele, mille kestus on vähemalt neli kuud, siis on maksimaalne katseaja pikkus kuus kuud.

Vähem kui kaheksakuulise lepingu puhul on katseaeg maksimaalselt pool lepingus ettenähtud ajast. Kui töösuhe kestab näiteks kolm kuud, siis maksimaalne katseaja pikkus on 1,5 kuud.

Kui töölepingusse katseaega märgitud ei ole, siis töölisel seda ei olegi.

Kui tööleping sõlmitakse näiteks aprillis, aga reaalne töö algab mais, siis ka katseaeg algab mais, mitte aprillis, sest katseaeg algab koos töö tegemise algusega.

Tööandja ei saa töötaja töölepingut katseaja tõttu lõpetada, kui tööline pole töö tegemist veel alustanudki. Näiteks sõlmib tööandja töölisega töölepingu aprillis, töö algab mais.     Aprilli keskel leiab tööandja, et tal ei olegi töölist vaja ja lõpetab töölepingu katseajale viidates. Selline töölepingu lõpetamine on põhjendamatu ja töölisel on õigus saada hüvitist.